darželio Raseiniuose rekonstrukcijaRaseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ pastatytas 1969 metais. Kapitalinis remontas yra darytas tik 1986 metais, todėl įstaigos ugdymo materialinė bazė yra skurdi, daugelis priemonių pasenusios tiek fiziškai, tiek morališkai ir neatitinka šiuo metu galiojančių normų ir reikalavimų.

Savaime suprantama, jog dėl šių priežasčių lopšelis-darželis negali užtikrinti kokybiškų ugdymo ir darbo sąlygų vaikams bei darbuotojams. Norint užtikrinti ugdomosios aplinkos ir darbo sąlygų kokybiškumą, būtina modernizuoti pastatą, aprūpinti įstaigą reikalinga įranga ir baldais. Ikimokyklinio ugdymo įstaigai sunku įgyvendinti savo viziją – tapti patrauklia tėvams ir vaikams ugdymo įstaiga, nepaisant to, kad „Saulutės“ administracija ir pedagogai aktyviai siekia bendradarbiauti su ugdytinių tėvais.

Skaityti daugiau:

2012-08-01 Rekonstruojamas Raseinių lopšelis – darželis „Saulutė“